Bedrijfsinformatie

Prognoses, breakeven analyses & budgetten

Soms is het nodig om een prognose te maken voor de toekomst, bij het aanvragen van een krediet zal de bank erom vragen, maar ook voor uw eigen inzicht is het erg handig om erover na te denken en op papier te zetten wat u denkt dat voor het komende jaar of de komende jaren haalbaar is.

Een breakeven analyse is niets meer en niets minder dan een bepaling van de minimum omzet die gehaald moet worden om de kosten te dekken. De kosten worden daartoe verdeeld in 'vaste- en variabele' kosten, waarbij men bij de variabele kosten kan denken aan een budget dat niet overschreden mag worden.

Ondernemingsplannen

Bij de start van een nieuwe- of overname van een bestaande onderneming is het zeker gewenst een ondernemingsplan te maken. Door het (laten) opstellen daarvan krijgt u inzicht in de haalbaarheid van uw plannen en ook de bank zal er voor het aangaan van een (starters-)krediet om vragen. In een ondernemingsplan komen een aantal standaard zaken voor zoals een prognose van de winst- en verliesrekening, een openingsbalans, een financieringsplan, enz. Met die zaken kunnen wij u uitstekend van dienst zijn. Ook vind men in een ondernemingsplan, buiten de cijfers om, teksten waaruit blijkt wat de motivatie van de ondernemer is, zijn/haar sterke en zwakke punten, maar ook een stukje marktonderzoek naar bijvoorbeeld potentiele klanten, bereikbaarheid, ligging, enz

Jaarverslagen

Uw boekhouding is gedaan en de jaarcijfers zijn samengesteld, maar u mist het inzicht in uw administratie.

U kunt dan door KoningsWaal Accountants een uitgebreid jaarverslag laten opstellen, waarin u veel inzicht in de stand van zaken van uw onderneming kunt vinden, zoals een analyse van de Winst- en Verliesrekening, de bepaling van de financiele positie en veel specificaties, o.a. uitgebreide toelichtingen op balansposten en op de winst- en verliesrekening voorkomende baten en lasten. Ook de 'niet in de balans opgenomen posten' kunnen erin vermeld worden.

Een bedrijf starten? Of het advies nodig?
Bel ons en wij helpen u graag verder.
0487 - 52 35 55