Over ons

KoningsWaal AdviesGroep is een coöperatief en organisatorisch verband en kent vier bedrijven die daartoe behoren, te weten KoningsWaal Vastgoed UA, KoningsWaal Accountants UA, KoningsWaal Ewijk UA Administratie- en Belastingadviesbureau en KoningsConsultancy UA. Deze bedrijven zijn  allen coöperatief ingericht en werken ieder in hun eigen discipline. Zo heeft KoningsWaal Vastgoed de taak het gebouwenbeheer te verzorgen, KoningsWaal Accountants verzorgt de accountantstaken, waaronder jaarrekeningwerk, fiscaal onderzoek en accountantscontroles. KoningsWaal Ewijk verzorgt alle administratieve taken voor ondernemers, verzorgt de aangiften voor de belastingdienst en maakt jaarrekeningen. Daarnaast verzorgt KoningsWaal Ewijk ook een uitgebreide aangiftepraktijk voor particulieren belastingplichtigen. Tenslotte verzorgt KoningsConsultancy als adviesbureau voor het Midden- en Kleinbedrijf een uitgebreid pakket aan juridische, fiscaal-juridische en algemene zaken. Met name staat de rechtsvormkeuze voor ondernemers hoog in het vaandel. De MKB-Coöperatie is een van de speerpunten van ons adviestraject. De gehele groep gaat altijd uit van een degelijk juridisch advies voor de cliënt, gevolgd door een methodiek van ontzorgen van de ondernemer. In het verdere verloop van deze website kunt per onderdeel onze dienstverlening eigen maken. U kunt regelmatig het laatste nieuws op deze website gepubliceerd zien en strekt ook tot verbreding van uw kennis. graag verwijzen wij u ook naar de website www.lexlogic.nl alwaar u veel informatie vindt over de MKB-Coöperatie. Tot zover deze inleiding over de KoningsWaal AdviesGroep.

Een bedrijf starten? Of het advies nodig?
Bel ons en wij helpen u graag verder.
0487 - 52 35 55